Alotfunstuff, min sida.

Hur du fick denna sida i din webbsökare

Min webbsida, alotfunstuff, är byggd i ett custom ramverk bestående av två system, Arch-Tommy-B och Boot-HTMX. Jag har byggt båda igenom att ta olika existerands system och kombinera dom in i ett ramverk jag gillar sedan skrev jag ett terminal program kallat Devman (I Arch tradition) som används för att hantera ramverket. Alla kod som har driftsätts är placerat i en Arch server jag har konfigurerat för miljön.

Ramverket

Mina loggor för Arch-Tommy-B och Boot-HTMX.

Miljön är sedan driftsatt som en virtuell dator på en proxmox dator. Denna proxmox dator är sedan i ett kluster av tre olika fysiska datorer som delar på ansvaret att vara värd för webbsida. Jag har gjort detta för dels säkra viss tillgänglighet ifall en dator spontant dör men även för att lära mig lite sysadmin saker. Jag skulle bedöma att det största hotet mot min miljö är strömavbrott. Dessa tre datorer står hemma hos mig som om det vore 2009. Jag valde detta sätt för att upprätthålla suvuränitet och kontroll på mitt system och minska beroende till externa tjänster i en mycket hög grad.

Jag vill att du faktiskt tänker på det. Jag har byggt en Webbsida, ramverket som jag utvecklar den i och sedan datorn som den kör i. Sedan har jag även fått ihop datorerna som är värdar, och fått ihop ett domän namn med denna sida. Du fick en fil från en virtuell dator på en av tre fysiska datorer från mitt hem när du kom hit. Du kanske är på andra sidan landet eller kontinenten.

Jag tycker det är hyfsat imponerande, det är ett teknologiskt mirakel att jag kan lära mig göra detta och sedan göra det på egen hand. Hur många utvecklare kan denna process, eller ens har tålamodet och diciplinen att lära sig?