Alotfunstuff, min sida.

Vad som loggas här:

Du kanske undrar vad jag loggar? Detta är en textbit jag har om dig. Saker som system, webbsökare, tid och fönsterhanterare kan vara tydligt.

Jag tolkar saker med hjälp av user-agents.net och ipapi.co men ibland funkar inte API. Det är inte så viktigt då jag kan scripta bort alla misslyckade anrop senare. De API anropen jag gör görs igenom HTTPS så det är du, jag och dom som vad som händer på min sida.